UAEM Norge holder på med flere prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Arrangementer i 2017:

Se mer på vår facebookside UAEM Norge.

Nasjonale prosjekter:

Etisk lisensiering: UAEM Trondheim arbeider for å få innført etisk lisensiering ved sitt universitet, slik Oslo og Bergen har gjort ved sine. Changemaker har laget rapport om dette som du kan lese her.

Access to Medicines Week: Hvert år arrangeres Access to Medicines week, en global aksjonsuke hvor vi på ulike måter retter fokus mot problemene knyttet til manglende tilgang til medisiner. Tema for årets aksjonsuke (november 2017) var lanseringen av et globalt rammeverk med prinsipper for rettferdig biomedisinsk forskning og utvikling (på engelsk: Global Charter for the Advancement of Equitable Biomedical Research and Development). Dette er et sett med prinsipper som offentlige forskningsinstitusjoner (blant annet universiteter) kan skrive under på. Se mer på equitablernd.org

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s