UAEM ble startet da en gruppe jusstudenter sammen med Leger Uten Grenser overbeviste Yale og legemiddelfirmaet Bristol-Myer Squibb til å tillate generisk produksjon av et viktig HIV/AIDS medikament i Sub-Sahara Afrika. Dette førte til en dramatisk prisreduksjon, til 87$ per pasient per år. Noe som gjorde det mulig med en stor oppskalering av HIV behandling i Afrika. Dette understrekte at Universiteter har en ulik rolle og kan påvirke måten medisinsk teknologi utvikles og distribueres. Universitetene kan i stor grad bidra til å redusere «Access-To-Medicines» krisen som vi ser på verdensbasis.

Etter dette har UAEM blitt en verdensomspennende studentorganisasjon, med underorganisasjoner i over 40 forskningsuniversitet. Medlemmer er studenter innenfor mange fagfelt, blant annet medisin, økonomi, juss og flere. UAEM har utvidet sitt arbeidsområde til også å se på hvordan universitetene på best måte kan vinkle forskningsfokus mot områder som gir den største innvirkningen på verdensbasis.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s