Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) er en internasjonal studentorganisasjon med lokallag over hele verden som jobber for tilgang på medisiner for alle. UAEM Norge er UAEMs nasjonale avdeling i Norge og er tilknyttet Norsk Medisinstudentforening, men er åpen for studenter fra alle studieretninger.

UAEM jobber internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å fremme tilgang til medisiner globalt gjennom:

  1. Rettferdig tilgang til forskning og forskningsresultater (equitable access licencing)
  2. Økt universitetsforskning på neglisjerte sykdommer
  3. At forskingssuksess måles ut i fra innvirkning på human velferd

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s