UAEM samarbeider både regionalt og internasjonalt. I Europa er UAEM-gruppene knyttet sammen i et Europeisk Styre og en Europeisk koordinasjonskomite.

Internasjonale oppgaver:

  1. Følge opp global helse-spørsmål i WHO og på Verdens helseforsamling (samt andre viktige internasjonale beslutningsfora)
  2. Følge med på juridiske avtaler, patentrettigheter, legemiddelindustri, rett til generikaproduksjon m.m.
  3. Synliggjøre temaet Tilgang til medisiner, og knytte det opp mot aktuelle saker (f.eks. når nye avtaleverk står på trappene)
  4. Påvirke egne myndigheter til å opptre ansvarlig med hensyn til global helse (f.eks. når et land driver helsebistand, eller skal bruke sin tale- og stemmerett i internasjonale fora)

UAEM er en verdensomspennende organisasjon!

For mer info se:

www.uaem.org

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s